search

Leuven Education College

Visie op onderzoek

Groep T – Leuven Education College wil een leer- en werkomgeving creëren die lectoren en studenten ertoe aanzet het beste uit zichzelf te halen en zich te blijven ontwikkelen. Het onderzoeksbeleid moet deze doelen helpen realiseren.

Onderzoekszwaartepunten

Binnen Groep T – Leuven Education College zijn er vier onderzoekszwaartepunten die richtinggevend zijn voor het onderzoeksbeleid: 'Learning: The Treasure Within'; Pluraliteit en diversiteit van wereldvisies; Internationale gerichtheid; Digitale media en techniek.

Contact

Thu Dang, Onderzoekscoördinator Groep T - Leuven Education College

Wil je meer informatie over het onderzoek bij Groep T - Leuven Education College?

Contacteer Thu Dang, Associate Dean Innovation en Onderzoekscoördinator:


Publicatie
Cover 'Talent in actie.  Sleutels tot succes'
Go-Le-We Onderzoek
Logo GoLeWe

Gewenste leercompetenties
van Groep T-ingenieurs
 

Alumnus of ondernemer?