search

Stageplaatsen

STAGEPLAATSEN AANBIEDEN
Op zoek naar Groep T-studenten om stageplaatsen in te vullen tijdens het schooljaar 2012-2013? Dan zetten wij op een rijtje wat de mogelijkheden zijn per onderwijsniveau en kan jij online de in jouw school beschikbare stageplaatsen aanbieden aan onze studenten.
Indien je als stageschool de aanvragen doet voor 1 oktober van het lopende schooljaar, heb je meer kans dat de stageplaats ingevuld wordt. Aanvragen die later gedaan worden, worden gecommuniceerd aan de studenten, maar worden vaak moeilijker ingevuld.

STAGEPARTNERS@GROEPT
Elk jaar nodigt GROEP T - Leuven Education College alle stagepartners uit. De bedoeling is om directies en personeelsleden van basis- en secundaire scholen enerzijds en docenten van Groep T - Leuven Education College anderzijds met elkaar in contact te brengen met het oog op een verdere samenwerking in het kader van stages, projecten en andere activiteiten.
Meer info volgt.
Groep T Lerarenopleiding, KHLeuven en KHLim zijn nu UC Leuven-Limburg